tieners tijdens straatspeeldag Heerlerbaan

Weller in de maatschappij

Voor Weller gaat prettig wonen hand in hand met een omgeving die schoon, heel en veilig is en waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten en samenwerken. Samen met onze huurders, gemeenten en maatschappelijke partners werken we aan een aantrekkelijke, vitale en duurzame woonomgeving.

aanleg speeltuin eikenderveld


Sterk in wijken en buurten

Ons belangrijkste doel is het betaalbaar en beschikbaar houden van een goede sociale woningvoorraad voor huishoudens met een kleine beurs. Minstens zo veel waarde hechten wij aan woonplezier. Hiervoor vinden wij het belangrijk dat onze huurders in een aantrekkelijke omgeving met goede voorzieningen wonen. Met winkels om boodschappen te doen. Scholen voor de kinderen. Ruimte voor ontmoeting. En zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Daarom investeren we niet alleen in goede, betaalbare woningen, maar ook in sterke wijken en buurten waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Woonplezier houdt bij Weller niet op bij de voordeur!

 • We zijn zichtbaar aanwezig in onze ‘Wellerbuurten’ om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te bewaken en waar nodig te verbeteren. Onze huurders kunnen ons hierover aanspreken.
 • We bouwen (mee aan) goede voorzieningen voor onze huurders. Denk aan een brede school met tal van maatschappelijke functies. Jongerenwoningen in hartje Heerlen of een project zoals Maankwartier; hier combineerden we tal van centrumfuncties met sociale woningbouw op een unieke plek in Heerlen.
brede school Brunssum

In 'onze Wellerbuurten' zijn wij zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te bewaken en waar nodig te verbeteren.

Samen met partners en bewoners

De samenleving maak je niet alleen samen, samen ben je de samenleving. Samen met onze partners en onze huurders zorgen we ervoor dat iedereen prettig kan wonen in Heerlen, Brunssum en Beekdaelen.

 • Samen met maatschappelijke partners werken wij in wijkgerichte WWZ-teams aan een compleet aanbod op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. In Heerlerbaan werken we bijvoorbeeld met Meander aan een service voor mensen die thuis zorg nodig hebben. En in Brunssum hebben we samen met Radar Noorderkroon II ontwikkeld. In dit complex biedt Radar 24-uurs zorg aan cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking. In Heerlen plaatsten we 6 Skaeve Huse op het terrein van Mondriaan en met de zorg van Mondriaan dichtbij, waar mensen kunnen wonen die het moeilijk vinden in een gewone buurt te wonen.
 • Samen met huurdersorganisaties en bewoners werken we aan de leefbaarheid van onze wijken.
 • Samen met onder andere de gemeenten, Provincie Limburg, IBA, ondernemers en commerciële partijen werken we aan de uitvoering van de masterplannen en stadsdeelvisies die voor Heerlen, Brunssum en Beekdaelen zijn opgesteld. Denk aan de herinrichting van het winkelhart (Het Ei) in Brunssum en de revitalisering van Heerlen-Centrum.

Klik hier voor meer informatie

Housing Parkstad

Samen met Housing Parkstad helpen wij mensen die tijdelijk in een beschermde woonomgeving of opvangvoorziening hebben gewoond naar een zelfstandige toekomst. Een nieuwe start in een eigen woning. Iedereen die iets van zijn leven wil maken, krijgt bij Weller zo de kans om vanuit een veilige thuissituatie aan zijn of haar toekomst te werken.

vrijwilligers Molenwei Heerlen


Duurzaam en milieubewust

Weller werkt actief mee aan de uitvoering van het klimaatakkoord dat de Nederlandse overheid in 2019 heeft vastgesteld; in 2030 wil ons land bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Onze stip op de horizon gaat nog een stapje verder en is gericht op energieneutraal verhuren/wonen in 2040. Om deze ambitie te kunnen realiseren, bouwen we nieuwe en renoveren we bestaande woningen tot energievriendelijke woningen. Deze transitie vindt in alle Wellerwijken in Heerlen, Brunssum en Beekdaelen plaats.

Hier vindt u meer informatie over de projecten.

 

wellerwoningen Peter Schunckstraat Heerlen


Samen verduurzamen
 

 • Een belangrijke stap die wij op dit moment zetten naar een energie- en milieuvriendelijke toekomst is de vervanging van fossiele grondstoffen, zoals aardgas, door alternatieve energiebronnen. Een goed alternatief is het Mijnwaterproject, waarbij duurzame energie wordt gewonnen uit het water in de voormalige steenkolenmijnen. Deze lokale energiebron is een prima alternatief voor gas.

  In de afgelopen jaren hebben we meerdere nieuwbouwprojecten in Heerlen, Brunssum en ook Maankwartier aangesloten op het warmte- en koudenet van Mijnwater BV. Momenteel onderzoeken we binnen de Proeftuin Aardgaasvrije Wijk of het Mijnwaterproject ook een alternatief is voor het gasloos maken van renovatieprojecten, onder andere in Brunssum-Noord. Waar het Mijnwaterproject technisch niet haalbaar is, kopen we voor collectieve installaties andere energie in.
   
 • Met de Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) zorgen we voor duurzame renovaties van de bestaande woningvoorraad.

 • Ook achter de schermen van onze organisatie is de knop om. Alles wat we doen bekijken we door een ‘groene bril’: de kwaliteit van ons vastgoed, de inzet van onze medewerkers, de inkoop, maar ook het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van samenwerking en contact tussen mensen. Om écht het verschil te kunnen maken, hebben we een @GreenTeam opgericht. Deze club duurzaamheidsambassadeurs legt op een inspirerende, creatieve en leuke manier de verbinding tussen duurzaamheid en onze dienstverlening. Bijvoorbeeld tussen de verschillende duurzame initiatieven die er in ons werkgebied zijn en Weller. Tussen projecten van huurders en Weller. En tussen huurders onderling. Want alleen samen kunnen we écht iets betekenen voor elkaar, een beter milieu en een mooie toekomst voor volgende generaties. ​​​​

WellerBee.pngDrie pijlers staan in de aanpak van het @GreenTeam centraal: wat we doen, doen we plantaardig, diervriendelijk en menslievend.
 

Woongedrag veranderen om energie te besparen

Inzet AI in strijd tegen energiearmoede en CO-uitstoot van woningen.

Energie besparen door het eigen woongedrag onder de loep te nemen. Vijf huurders van Weller doen mee aan een pilotproject waarbij kunstmatige intelligentie (AI) ingezet wordt om hen daarbij te helpen.

Een project van de Open Universiteit Heerlen waar niet alleen Weller aan meedoet, maar ook vier andere corporaties en een aantal MKB-bedrijven, maatschappelijke- en kennisinstellingen uit Nederland en België.

Lees hier het artikel.

Meer informatie

> Parkstad Limburg Energietransitie

> Mijnwater.com

> Energieakkoord Duurzame Groei

> Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving

> Download ons Strategisch Beleidsplan 2022 t/m 2026 'Wij willen het verschil maken'